CFSAS

6.4.2018

Již přibližně rok probíhá na mezinárodní scéně diskuze o to, pod čí gesci paddleboarding jako sport spadá. Tento spor probíhá mezi International Surfing Association (ISA) a International Canoe Federation (ICF) a dostal se až k arbitráži v Lausanne. Nás se tato sitauce dotkla ve chvíli, kdy ICF tento rok vypsala vlastní světový šampionát v Portugalsku. Tuto nepřehlednou situaci nevnímáme jako šťastnou a pro rozvoj našeho odvětví ideální. Proto jsme navázali komunikaci s národním zástupcem ICF pro Českou republiku, kterým je Český svaz kanoistiky (ČSK). K setkání došlo mezi prezidentem ČSK Janem Boháčem a viceprezidentem ČFSUP Davidem Raabem. Výsledkem setkání je návrh společného prohlášení, ze kterého vyplývá oboustranná snaha jednat ku prospěchu paddleboardingu v České republice. Tento návrh bude předložen ke shcválení výboru svazu ČSK.