Jednotlivec přihláška

Přihláška jednotlivce do spolku ČFSUP

  1. Pro členství v České  Federaci Stand Up Paddle je třeba vyplnit žádost níže. Můžete se stát přidruženým nebo řádným členem. Přidruženým členem se může stát fyzická i právnická osoba. Řádným členem se může stát fyzická osoba starší 18ti let.
  2. Přidruženým členem se stává osoba, která vyplní přihlášku níže, nebo automaticky po účasti na některém ze závodů Českého poháru v paddleboardingu nebo Mistrovství ČR ČFSUP. Přidružené členství není zpoplatněno a je na dobu neurčitou.
  3. Řádný člen je člen s hlasovacím právem, právem být volen a volit do orgánů spolku. O jeho přijetí rozhoduje Výkonný výbor a toto členství je zpoplatněno členským poplatkem, jehož výše je určena pro každý rok. Členství je platné při zaplacených příspěvcích na daný rok, v opačném případě se automaticky stává členem přidruženým. Pro rok 2023 je výše členského poplatku za řádné členství v ČFSUP 600 Kč.
  4. Po vyplnění vám bude automaticky zaslán email o přijetí vaší žádosti s dalšími informacemi.
  5. Odesláním tohoto formuláře vyjadřujete souhlas se Stanovami a směrnicemi spolku, zavazujete se k jejich dodržování, udělujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost spolku v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – (GDPR) a s Podmínkami členství.

Odkaz na přihlášku, v případě, že se zde nezobrazuje správně ZDE