Jednotlivec přihláška

Přihláška jednotlivce do spolku ČFSS

  1. Pro členství v České  Federaci SURF a SUP je třeba vyplnit žádost níže. Můžete se stát přidruženým nebo řádným členem. Přidruženým členem se může stát fyzická i právnická osoba. Řádným členem se může stát fyzická osoba starší 18ti let.
  2. Přidruženým členem se stává osoba, která vyplní přihlášku níže, nebo skrz zaškrtnutí políčka v rámci registrace (online/písemné) do závodu Českého poháru v paddleboardingu nebo Mistrovství ČR ČFSS. Přidružené členství není zpoplatněno a je na dobu neurčitou.
  3. Řádný člen je člen s hlasovacím právem, právem být volen a volit do orgánů spolku. O jeho přijetí rozhoduje Výkonný výbor a toto členství je zpoplatněno členským poplatkem, jehož výše je určena pro každý rok. Členství je platné při zaplacených příspěvcích na daný rok, v opačném případě se automaticky stáváte členem přidruženým. Pro rok 2024 je výše členského poplatku za řádné členství v ČFSS 600 Kč.
  4. Po vyplnění vám bude automaticky zaslán email o přijetí vaší žádosti s dalšími informacemi.
  5. Odesláním tohoto formuláře vyjadřujete souhlas se Stanovami a směrnicemi spolku, zavazujete se k jejich dodržování, udělujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost spolku v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – (GDPR) a s Podmínkami členství.