Jednotlivec přihláška

Přihláška jednotlivce do spolku ČFSAS

V současné době probíhá úprava stanov spolku a přechod na klubové členství. Proto nyní již není možné přihlašovat individuálního řádného člena. Individuální přidružené členství se předpokládá, že bude zachováno. Přidružené členství bude do budoucna zpoplatněno dle požadavků Národní sportovní agentury. Členem ČFSAS je také možné prostřednictvím klubu. (aktualizováno 10.4.2024)

  1. Pro členství v České  Federaci SURF a SUP je třeba vyplnit žádost níže. Můžete se stát přidruženým nebo řádným členem. Přidruženým členem se může stát fyzická i právnická osoba. Řádným členem se může stát fyzická osoba starší 18ti let.
  2. Přidruženým členem se stává osoba, která vyplní přihlášku níže, nebo skrz zaškrtnutí políčka v rámci registrace (online/písemné) do závodu Českého poháru v paddleboardingu nebo Mistrovství ČR ČFSAS. Přidružené členství není zpoplatněno a je na dobu neurčitou.
  3. Řádný člen je člen s hlasovacím právem, právem být volen a volit do orgánů spolku. O jeho přijetí rozhoduje Výkonný výbor a toto členství je zpoplatněno členským poplatkem, jehož výše je určena pro každý rok. Členství je platné při zaplacených příspěvcích na daný rok, v opačném případě se automaticky stáváte členem přidruženým. Pro rok 2024 je výše členského poplatku za řádné členství v ČFSAS 600 Kč.
  4. Po vyplnění vám bude automaticky zaslán email o přijetí vaší žádosti s dalšími informacemi.
  5. Odesláním tohoto formuláře vyjadřujete souhlas se Stanovami a směrnicemi spolku, zavazujete se k jejich dodržování, udělujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost spolku v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – (GDPR) a s Podmínkami členství.