Prevence negativních jevů ve sportu

Co si pod termínem “negativní jevy ve sportu” představíte? Není to jen prevence proti dopingu. Je to i o vhodném chování atletů, trenérů a funkcionářů.

Národní sportovní agentura definuje tuto prevenci jako “zajištění bezpečného sportu prostřednictvím nastavených pravidel a vzdělávání v oblastech nevhodného chování, šikany, psychického a fyzického zneužívání nebo sexuálního obtěžování; prevenci ovlivňování sportovních výsledků; antidopingovou problematiku, včetně zajištění vhodného antidopingového vzdělávání; zajištění rovných příležitostí ke sportu”

Odkazy a informace ohledně ANTIDOPINGU najdete ZDE

Níže uvádíme oficiální dokumenty od naší nadřazené mezinárodní organizace International Surfing Association:

Kodex chování sportovce

Kodex chování trenérů a funkcionářů

Pravidla k prevenci poti manipulaci soutěží