Klub přihláška

Přihláška klubu do sportovního svazu ČFSUP

  1. Pro členství klubu v České  Federaci Stand Up Paddle je třeba vyplnit žádost níže.
  2. Součástí přihlášky je Jmenný seznam přihlašovaných členů (ke stažení níže) a Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů – jednotlivců (ke stažení níže).
  3. Roční členský poplatek za klub se vypočítává z počtu jeho členů. Pro rok 2023 je výše tohoto poplatku 300 Kč za dospělého a 200 Kč za mládež do 18 let včetně. Klub, který je registrován v ČFSUP bez členské základny, zaplatí roční poplatek 600 Kč.
  4. Po vyplnění vám bude automaticky zaslán email o přijetí vaší žádosti. O rozhodnutí přijetí vašeho klubu do ČFSUP rozhodne Výbor na nejbližší schůzi.
  5. Odesláním tohoto formuláře vyjadřujete souhlas se Stanovami a směrnicemi spolku, zavazujete se k jejich dodržo vání, udělujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost spolku v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – (GDPR).

Další podmínky přihlašovaného klubu do ČFSUP

  • Klub má vlastní IČO.
  • Paddleboardový klub/oddíl není členem žádného jiného sportovního svazu zašťiťujícím paddleboarding, stand up paddleboarding, surfing nebo SUP-surfing.

Ke stažení:

  1. Jmenný seznam přihlašovaných členů (stáhnout) 
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů – jednotlivci (stáhnout)

V případě, že se přihláška na této stránce nezobrazuje správně, klikněte ZDE