FAQ

aktuálně k 25. únoru 2021

O ČFSUP:

Co je ČFSUP?

ČFSUP je zastřešující sportovní organizace – sportovní svaz – pro vodní sporty stand up paddleboarding (zkratka SUP), paddleboarding, SUP surfing a surfing.

ČFSUP je výhradním zástupcem pro Českou republiku v olympijské Mezinárodní surfové asociaci International Surf Association (zkratka ISA). ČFSUP vypisuje nominační kritéria a vysílá reprezentační tým na mezinárodní soutěže vypsané touto Mezinárodní surfovou asociací. Především na Mistrovství světa ve stand up paddleboardingu, paddleboardingu a SUP surfingu, Mistrovství světa v surfingu a Mistrovství světa v Adaptive surfingu.

Čím se zabývá ČFSUP?
ČFSUP organizuje národní sportovní soutěž „Český pohár v paddleboardingu“ a Mistrovství ČR v paddleboardingu. Stanovuje jednotná pravidla a kategorie pro závodění na paddleboardech. Podporuje a rozvíjí sportovní prostředí, spolupracuje s kluby a dalšími aktéry této scény. ČFSUP věnuje velkou pozornost rozvoji mládeže a růstu nových talentů prostřednictvím materiálové podpory ve stand up paddleboardingu.

ČFSUP podporuje začátečníky a širokou veřejnost prostřednictvím workshopů. ČFSUP spolupracuje na osvětě v bezpečnosti pohybování po vodní cestě se Státní plavební správou (Desatero pro paddleboardy).

ČFSUP spolupracuje také na paddleboardových závodech pro hendikepované – tzv. para-paddleboarding, kde závodníci sedí na speciálních sedácích. Více zde.

ČFSUP dále spolupořádá Akademické Mistrovství ČR v paddleboardingu.

Kdo řídí ČFSUP?
ČFSUP je řízena voleným Výborem, který zajišťuje chod ČFSUP. Členové Výboru jsou voleni Členskou schůzí spolku na tříleté období. Pro činnost ČFSUP jsou také důležité pracovní komise a činnost sekretáře, které vytváří podklady pro činnost Výboru. Pro komunikaci s ČFSUP kontaktujte sekretáře na administrace(zavináč)cfsup.cz

Mohu se zapojit do fungování ČFSUP?
Kterýkoliv člen i nečlen se může zapojit do dialogu s ČFSUP. Důležitým nástrojem pro činnost federace jsou pracovní skupiny, které jsou podporou pro práci Výboru a prezidenta ČFSUP.

ČLENSTVÍ:

Musím být členem ČFSUP, abych se mohl závodů ČFSUP účastnit?
Nemusíte. Akcí pořádaných pod záštitou ČFSUP se může účastnit kdokoliv, bez ohledu na jeho členství v jiných sportovních organizacích, státní příslušnosti nebo předchozích závodních zkušeností. Opakovanou účastí na závodech pořádaných ČFSUP se závodník stává přidruženým členem federace evidovaným v Rejstříku Národní sportovní agentury a je veden jako aktivní sportovec. 

Jak se mohu stát členem ČFSUP?
Vyplněním žádosti o členství v ČFSUP ve formuláři na stránkách ČFSUP nebo na některé závodě pořádaném ČFSUP prostřednictvím přihlašovacího formuláře do závodu. ČFSUP má tři druhy členství – 1) přidružené, které nepodléhá placení členského poplatku a člen nemá hlasovací právo 2) členství řádné s hlasovacím právem, které podléhá schválení Výboru ČFSUP a zaplacením členského příspěvku a 3) členství klubu.

Může být členem i klub?
Ano. Takovýto klub, spolek nebo tělovýchovná jednota musí mít své IČO a musí se věnovat některému ze sportů spadajících pod ČFSUP. Více informací zde. 

Jaké jsou roční členské příspěvky v ČFSUP?
Členské příspěvky řádného členství pro rok 2021 jsou stanoveny na 450 Kč pro dospělého. Výše příspěvku je neměnná pro celou závodní sezónu (do konce října 2021). Výši členských příspěvků schvaluje Členská schůze. 

Jaké povinnosti má člen ČFSUP?
Členové ČFSUP by měli pozitivně reprezentovat ČFSUP a chránit dobré jméno Federace. Příkladným způsobem dodržovat pravidla sportovního chování (fair play) a chovat se v duchu Olympijské charty. Řádní členové by měli být v aktivním kontaktu s Výborem ČFSUP a podílet se na rozvoji paddleboardingu ve svém regionu a také na fungování ČFSUP např. prací v pracovní skupině či pomocí s administrativním fungováním nebo pomocí při organizování závodů a workshopů, či dalších akcí ČFSUP.   

ZÁVODY A ČESKÝ POHÁR V PADDLEBOARDINGU: 

Kolik bude v roce 2021 stand up paddleboardových závodů?
Seriál závodů je pro sezónu 2021 tvořen 11 závody Českého poháru ČFSUP.
Jejich aktualizovaný seznam je v  Kalendáři ČFSUP.

Jak se přihlásím do závodu?
Do závodu se hlásí předem prostřednictvím online formuláře, který je vždy umístěn na stránce daného závodu na našem webu. Pokud potřebujete poradit s výběrem vhodné disciplíny a kategorie nebo s čímkoliv dalším (např. zapůjčení prkna), neváhejte se na nás obrátit s dotazem. Amatérské kategorie Hobby a kategorie Dětí do 15 let lze hlásit i na místě závodu.

Jak přihlásím klub do závodu?
Hromadné přihlašování závodníků lze prostřednictvím samostatného formuláře, který vám zašleme (kontaktujte nás předem). K prezenci a vyzvednutí startovních čísel na místě závodu klub vyšle jednu osobu (trenéra), který svým svěřencům předá čísla a potřebné informace.

Musím se účastnit všech závodů Českého poháru v paddleboardingu, abych byl zařazen do celkového hodnocení?
Nemusíš. Do celkového hodnocení se počítá součet 8 nejlepších dosažených výsledků z celkových 27. Pokud nenasbíráš 8 výsledků, počítá se ti pouze tolik kolik si odzávodil.
1 disciplína = 1 výsledek (takže za závodní víkend si lze odvézt i tři výsledky). Více o hodnocení Českého poháru v paddlebordingu a jednotlivých disciplín nalezneš zde. 

Na jakých paddleboardech se závodí v Českém poháru?
V souladu s vypsáním jednotlivých tříd se na závodech jezdí na pevných i nafukovacích paddleboardech. Jejich rozměry jsou pro dané třídy popsány v Definicích tříd a kategorií ČFSUP. Na závodech najde v některé z kategorií uplatnění téměř jakýkoliv paddleboard.

V jakých disciplínách se na paddleboardu závodí?
V Českém poháru v paddleboardingu 2021 jsou zařazeny disciplíny LONG DISTANCE, SPRINT a TECHNICAL RACE nebo BEACH RACE. Konkrétní definici kategorií a disciplín najdete v Technickém a Sportovním předpisu ČFSUP zde. Na Českém poháru můžete závodit jako jednotlivci, ale i v kategorii pro čtyřčlenné posádky tzv. „Dragon SUP“. Na mezinárodních závodech bývá také vypisována disciplína DOWNWIND a SUP SURFING (sjíždění vln a dělání triků pomocí pádla).

Když chci závodit na Dragon SUPu, musím mít svůj paddleboard?
Nemusíte. Speciální paddleboard pro čtyři vám půjčíme na závodě. Před závodem si můžete se svou posádkou jízdu nacvičit.

Kde najdu výsledky paddleboardových závodů a žebříček nejlepších paddleboardistů?
Na webových stránkách ČFSUP jsou průběžně zveřejňovány výsledky jednotlivých závodů i průběžné pořadí seriálu závodů Českého poháru v paddleboardingu. ČFSUP také vede výkonnostní žebříček českých závodníků na vybraných českých a zahraničních závodech, najdete ho pod záložkou „Ranking“.

Chci, aby mé dítě začalo se závodním paddleboardingem, co pro to mohu udělat?
Součástí každého závodu Českého poháru jsou i závody juniorských a dětských kategorií. Doporučujeme se proto vydat na nějakou z těchto akcí, potkat se s námi a paddleboarding si osobně vyzkoušet.  ČFSUP se aktivně věnuje materiálové a technické podpoře nadějných talentů a nejmladších sportovních kategorií. Můžeme vás např. spojit s klubem ve vašem okolí či pomoc s výběrem vhodného materiálu.

Můžu se zúčastnit paddleboardových závodů, i když budu stát na paddleboardu poprvé?
Ano, závodů se může zúčastnit skutečně kdokoliv. Na naprosté většině závodů je vypsána pro širokou veřejnost i třída HOBBY, kde se na podstatně zkrácené trati obvykle utkávají zájemci z řad příchozích. Na místě vám vysvětlíme základní techniku pádlování nebo se budete moci zúčastnit workshopu. Paddleboardy si lze půjčit a pokud chcete mít jistotu, že na vás zbyde, napište nám o něj předem v online přihlášce.

Jaké je pravidlo při otáčení na bóji?
Podle mezinárodních standardů sepsaných v knize pravidel od Mezinárodní surfové asociace (ISA: Rulebook, 13th June 2019) se musí závodník během závodu tj. i při otáčení na bóji a po dobu konání celé sportovní akce vyhnout nesportovnímu chování. Jinak riskuje penalizaci nebo diskvalifikaci.

V závodech Dragon SUPů má při technickém závodě každá posádka svou točnou bóji.

Nesportovním chováním je:
– Způsobení fyzické újmy za použití jakékoliv části těla, pádla nebo paddleboardu.
– Použití paddleboardu, pádla nebo těla, které znemožňuje dalšímu závodníkovi k jízdě vpřed, otáčení, draftování, startování nebo finišování závodu.
– Křičení při startu s cílem vyvolat ulitý (neplatný) start.
– Ničení sportovního materiálu na veřejnosti nebo areálu vyhrazeném pro závodníky
– Úmyslné omezování schopností závodníka pádlovat, zatáčet, seskakovat z paddleboardu, startovat, ukončovat závod nebo běžet.

Každý závodník, který se pokusí vyhrát závod jiným než povoleným způsobem, nebo závodník, který neuposlechne pravidla závodu, může být diskvalifikován.

Co dělat, když během závodu zlomím pádlo?
Závodník nesmí během závodu přijmout jakoukoliv pomoc zvenčí od jiného závodníka ani nezávodícího. Toto zahrnuje i vyměňování zlomených pádel s vyjímkou předem stanovené pořadatelské lodě nebo případu, kdy si závodník předem nechá náhradní pádlo u startovní čáry a sám si ho vyzvedne. Závodník, který během závodu přijme pomoc zvenčí může být diskvalifikován.

Je povolené draftování – jízda ve vláčku během závodu?
Jízda v draftu je povolená pouze v genderu (tzn. ženy za ženami, muži za muži). Není povolená jízda za jiným plavidlem (např. lodí). Draftováním se dle Technického předpisu ČFSUP rozumí jízda v závěsu do 3 metrů za zádí plováku soupeře, nebo na boční vlně tj. v boční vzdálenosti do 2 metrů vedle plováku soupeře.

– závodníkovi je umožněna jízda v závěsu při předjíždění plavidla, za kterým není povolené draftovat, po dobu maximálně jedné minuty, během které je závodník povinen vyvíjet úsilí k předjetí
– během prvních 500 metrů po startu závodu je dán závodníkům prostor pro zaujetí závodní pozice a zákaz draftování se neaplikuje
– za každé jednotlivé porušení zákazu draftování je závodník penalizován časovým trestem dle propozic závodu

BEZPEČNOST A VYBAVENÍ:

Musím při paddleboardových závodech mít vestu, helmu a leash?
Veškeré ochranné pomůcky najdete v propozicích daného závodu. ČFSUP doporučuje při ježdění na otevřených vodních plochách používat leash (pojistnou šňůru) – je to pomůcka, která spojuje jezdce s paddleboardem a může mu zachránit život. Při ježdění na tekoucích vodních tocích doporučujeme vestu, helmu a obuv s uzavřenou špičkou, leash používejte pouze speciální říční, které mají speciální pojistku pro snadné odepnutí. Leash se může v tekoucí vodě zachytit za překážku a mohla by způsobit utonutí.
Leash je povinná na long distance

Je nějaké povinné vybavení pro dětský závod?
Každý závodník startuje na vlastní riziko, případně je za něj zodpovědný jeho zákonný zástupce případně trenér. Pro všechny účastníky je povinné, aby uměly plavat a uplavaly nejméně 500 metrů. V případě dětí do 15 let (i starších) je možné, aby bylo dítě vybaveno plovací vestou. Děti mají v technickém závodě a long distance povinnou leash.

Je na závodech záchranné plavidlo – safety boat?
V případě vytrvalostních závodů, které se uskutečňují na delší vzdálenosti je přítomno doprovodné plavidlo. V případě obtíží (zlomené pádlo, vyčerpání nebo jiná náhlá fyzická indispozice) toto plavidlo poskytne své útočiště. V případě, že se vyskytujete poblíž jiného závodníka v nesnázích ohrožujících jeho zdraví, je vaší povinností mu neprodleně pomoci.

Bezpečnost na vodní cestě – existují nějaká pravidla?
Ano. Každá vodní plocha má pravidla podle, kterými bychom se měli řídit. Podobně jako bychom měli znát značení a pravidla silničního provozu, měli bychom znát i značení, signalizace a pravidla plavebního provozu. Základní desatero pro paddleboardy vydané Státní plavební správou najdete zde.

Jak správně pádlovat?
Krátký návod, jak začít pádlovat, něco o technice záběru, bezpečných pádech a efektivním nalézání zpět na paddleboard najdete v našich dvou instruktážních videích:

Paddleboarding: jak pádlovat a nejčastější chyby

Paddleboarding: jak správně padat a záchranný manévr

REPREZENTACE NA MISTROVSTVÍ SVĚTA:

Mohu se účastnit i mezinárodních závodů v paddleboardingu nebo surfingu?
V mezinárodním měřítku se koná nepřeberné množství závodů a akcí, kterých se může zúčastnit kdokoliv. Některé z vrcholných mezinárodních seriálů mají svá pravidla umožňující start pouze vybraným profesionálům (ISA, APP). K účasti na vrcholných závodech Mezinárodní surfové asociace ISA je nezbytná nominace ČFSUP. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy.

Jak se mohu stát reprezentantem a zúčastnit se Mistrovství světa ISA v paddleboardingu?
V první řadě je třeba dosáhnout nezbytné výkonnosti a následně splnit nominační kritéria platná pro zařazení do reprezentačního družstva. Počet účastníků z každé země a na disciplínu je omezen. ČFSUP vysílá na Mistrovství světa ISA reprezentanty na základě vypsaných nominačních závodů nebo pořadím v rankingu ČFSUP k předem určenému datumu.

Máte nějakou další otázku? Neváhejte nám napsat na administrace(zavináč)cfsup.cz