o ČFSUP

Náš sport a náš sportovní svaz v ČR

Česká Federace Stand Up Paddle (ČFSUP) vznikla v roce 2013 za účelem organizace a propagace Stand Up Paddle v ČR. Zabývá se organizací sportovních akcí, pořádáním závodů, seminářů, školení, materiální podporou klubů a mládeže nebo šířením osvěty bezpečnosti na vodních cestách.

ČFSUP komunikuje se státem a Národní sportovní agenturou, Českým olympijským výborem, Státní plavební správou a také s mezinárodními organizacemi a vyjednává co nejlepší podmínky k provozování sportu.

Lidé ve vedení ČFSUP mají za sebou mnoho zkušeností s pořádáním sportovních akcí a závodů či školení instruktorů.

Hlavním cílem ČFSUP je podporovat a rozvíjet sportovní úroveň závodníků s důrazem na mládež a také propagovat naše sporty.

Naše Federace je sportovním svazem pro stand up paddleboarding, paddleboarding, surfing a SUP-surfing. ČFSUP není členem žádné jiné české zastřešující sportovní organizace.
V aktivní komunikaci je ČFSUP s Českým Olympijským výborem.

Na klubové úrovni jsou stand up paddleboarding a surfing v počátcích. Vznikly první kluby a formují se další. Naše Federace se snaží komunikovat a napomáhat všem, kdo mají zájem. Ve spolupráci s naším partnerem zajišťujeme i materiální podporu těmto klubům a to především mládeži.

Sportovní odvětví

Sportovních odvětví, které spadají pod naší gesci sportovního svazu, vychází z rozdělení na mistrovství světa pořádaného Mezinárodní surfovou asociací.

  1. stand up paddleboarding (SUP) – pádlování na paddleboardu ve stoje s pádlem v ruce

Stand up paddleboarding (zkratka SUP) je mladým sportem, i když jeho tradice sahá až k domorodým kmenům v Polynésii. Původně se jedná o oceánský sport, který se ale díky pádlu přesunul i na hladké vnitrozemské vody a pro naší zemi se stal vyhledávanou volnočasovou vodní aktivitou a posléze i závodní. U nás se tomuto vodnímu sportu nejvíce daří. V ČR se provozuje na hladkých vodách přehrad, jezer a vodnatějších řek, ale i na peřejnatých řekách. Jako volnočasová aktivita je dostupný v nespočtu půjčoven, jako zážitky nebo cestovní expedice nebo nenáročná vodní zábava. Jako organizovaný sport v ČR se provozuje souhrnem na cca třech desítkách sportovních akcí. Vznikají první kluby a stand up paddleboarding se etabluje jako pravidelná sportovní aktivita.

  1. paddleboarding (prone) – pádlování rukama na paddleboardu vkleče nebo vleže

V ČR zatím nerozvinuté odvětví. Na světové scéně je tato kategorie většinou na oceánských závodech.

  1. surfing – sjíždění vln na surfovém prkně s prováděním triků

Surfování na vlně není typickým českým sportem, nicméně se tato aktivita těší oblíbenosti široké veřejnosti. Existují surfařské kempy a soutěže. V ČR je možné surfovat na umělé vlně. Surfing je olympijským sportem od Olympijských her v Tokiu 2021.

  1. SUP-surfing – sjíždění vln na SUP surfovém prkně a provádění triků pomocí pádla

K tomuto surfování stačí menší vlny než na surfing bez pádla. Ve světe je několik SUP surfových soutěží a tato disciplína je také zastoupená na ISA mistrovství světa.

Členství v mezinárodní organizaci ISA

ČFSUP je členem mezinárodní organizace International Surfing Association (ISA), která čítá 108 členů a v současné době je olympijskou organizací pro surfing (Tokio 2021) a po arbitráži i pro stand up paddleboarding. ČFSUP je výhradním zástupcem ISA pro celou ČR s povinností a právem vysílat reprezentanty ČR na ISA mistrovství světa a Olympijské hry.

Tato organizace také nabízí stipendium pro talentovanou mládež v surfingu nebo školící programy pro trenéry a rozhodčí.  Více informací o ISA také na www.isasurf.org

Činnost ČFSUP

Podle platných stanov ČFSUP sdružuje jednotlivce a právnické osoby, tj. sportovní kluby, tělovýchovné jednoty nebo spolky se sportovním zaměřením, zabývajících se sportovní, technickou, výchovnou, výukovou, organizační, kulturní a zájmovou činností související se sporty: stand up paddleboarding, paddleboarding, surfing a SUP-surfing.