Desatero pro paddleboardy

Desatero pro paddleboardy je výňatek z Pravidel plavebního provozu vydaných Státní plavební správou týkající se pohybu paddleboardů v plavební cestě.

Všichni paddleboardisté jsou účastníci plavebního provozu jak při rekreační plavbě, tak při tréninku nebo závodech. Dodržujme je prosím a dbejme na bezpečnost naší i bezpečnost ostatních.Šiřme mezi sebou tuto osvětu ať jsme jednotlivec, instruktor, trenér, půjčovna nebo zážitková agentura.

Děkujeme ČFSUP

Desatero pro paddleboardy

 1. Řeka je vodní cesta a obdobně jako na silnici tady platí Pravidla plavebního provozu.
 2. Paddleboard je plavidlo a musí také dodržovat Pravidla plavebního provozu.
 3. Velká osobní nebo nákladní loď obtížně manévruje i zastavuje, proto nekřížíme její dráhu na krátkou vzdálenost (PPP § 59, odst. 5).
 4. Kapitán velké lodi nemusí přes nástavby plavidla vůbec vidět blízko se pohybující paddleboard, proto zachováváme bezpečnou boční vzdálenost (PPP § 59, odst. 5).
 5. Plachetnice plující pod plachtami má přednost před všemi malými plavidly, včetně paddleboardu (PPP § 59, odst. 2).
 6. Při potkávání s kanoí, veslicí nebo jiným paddleboardem plujeme vpravo (PPP § 60, odst. 1).
 7. Ponecháváme volný střed řeky pro provoz motorových plavidel.
 8. Plavce obeplouváme ve vzdálenosti alespoň 3 m (PPP § 103, odst. 1,2).
 9. Žluté bóje tvoří vymezenou vodní plochu pro specifické činnosti. Vplouvat do nich v provozní době je zakázané a nebezpečné (§ 30a odst. 7 zákona o vnitrozemské plavbě)
 10. V noci a za snížené viditelnosti je plavba nebezpečná. Když už plujeme, tak s předepsaným bílým světlem viditelným ze všech stran (PPP § 22, odst. 6).

DESATERO PRO PADDLEBOARDY KE STAŽENÍ

Celá Pravidla plavebního provozu zde: Vyhláška č. 67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu

INFORMACE O AKTUÁLNĚ ZAKÁZANÝCH ÚSECÍCH PLAVBY PADDLEBOARDŮ

 • Praha, řeka Vltava: zákaz plavby paddleboardů v úseku od plavební komory Praha-Štvanice (ř. km 50,83) proti proudu k železničnímu mostu na Výtoni (ř. km 55,35), v souladu s § 22a odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě