Podmínky členství v ČFSUP

Prohlášení

Potvrzuji, že všechny údaje vyplněné v přihlašovacím formuláři jsou pravdivé. Dále potvrzuji, že jsem se seznámil a budu respektovat stanovy spolku (celé znění zde), platit členské příspěvky, aktivně se podílet na činnosti spolku, odpovědně vykonávat přijaté funkce a chránit majetek, zájmy a dobré jméno spolku.

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů

Souhlasím s tím, aby Česká Federace Stand Up Paddle evidovala a zpracovávala mé osobní údaje (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, emailová adresa, telefonní číslo, fotografie) poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností v České Federaci Stand Up Paddle podle platného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Dále souhlasím s tím, že Česká Federace Stand Up Paddle je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje do evidence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo k tomu oprávněných organizací za účelem evidence členské základny a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje je Česká Federace Stand Up Paddle oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v České Federaci Stand Up Paddle. 

Souhlas s pořízením a použitím fotografie a videa

Tímto uděluji souhlas s pořizováním a použiváním fotografií v rámci akcí ČFSUP, na kterých jsem zachycen/a nebo je zachyceno dítě, jehož jsem zákonným zástupcem. Souhlasím s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely organizace Česká Federace Stand Up Paddle a jejích partnerů. Zveřejnění fotografií se týká webových stránek: http://www. cfsup.cz , facebookových stránek spolku, Instagramu a Youtube kanálu a v jiných materiálech v rámci propagace (plakáty, aj.).

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné stejně jako členství ve spolku. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, žádostí o ukončení členství a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje spolku:

Česká Federace Stand Up Paddle, spolek
David Raab, Pod kaštany 236/2, 160 00 Praha 6 – Dejvice
email: administrace@cfsup.cz