CFSAS

12.7.2020

Mistrovství klubů na MČR – sestavte svůj klub

Soutěž Klubů je vypsána s cílem podpořit sociální aspekty soutěže, pěstovat klubovou kulturu a sportovní základnu napříč všemi kategoriemi, pospolitost a fair play.

V tomto duchu vyzýváme účastníky k účasti v „boji“ o premiérový týmový titul a těšíme se na hodnotná sportovní klání na vodě.

MISTROVSTVÍ ČR KLUBŮ 2020

– “KLUB” se skládá z nejméně tří a nejvýše osmi členů, závodník smí být členem pouze 1 klubu.
– Startovné za tým se neplatí , účast je již obsažena v startovném, zaplaceném jednotlivými členy
– Za tým jedná kapitán, určuje soupisku členů týmu a účastní se porad kapitánů týmů
– Kapitán týmu může přihlásit tým v průběhu páteční a sobotní registrace, vždy nejpozději 1 hodinu před započetím závodu v následující disciplíně
– Soupiska týmu musí obsahovat název KLUBU (týmu) a jména všech členů týmu včetně jim přidělených startovních čísel
– Tým může do svých řad v před začátkem (nikoliv průběhu) druhé disciplíny (TECH.RACE) doplnit dalšího člena –  to za předpokladu, že tento závodník není a již nebyl na soupisce jiného týmu, a současně tím není překročen maximální povolený počet (8) členů týmu
– Člen týmu může být z týmu rozhodnutím kapitána týmu vyřazen, avšak bez možnosti náhrady jiným členem. Kapitán o tom uvědomí organizátora soutěže

HODNOCENÍ

  • Do výsledného hodnocení se započítává každému týmu maximálně 4 výsledky z každé jednotlivé disciplíny (SPRINT, TECH.RACE, LONG DISTANCE), získané v rámci disciplíny vždy nejméně ze tří různých kategorií  ( MUŽI,ŽENY,CHLAPCI,DÍVKY = pouze absolutní pořadí, bez ohledu na podkategorie) = výsledek týmu tvoří maximálně 12 výsledků = 12 bodových zisků z jednotlivých výsledků dosažených členy týmu.
  • Z každé disciplíny to mohou být jiní členové týmu, kdo přinesou týmu body do hodnocení
  • Jeden klub může sestavit více týmů (A,B,C …) , každý člen však může být členem pouze jednoho týmu
  • Z jedné disciplíny  lze z jedné kategorie lze získat maximálně 2 výsledky … (ze 2 kategorií lze získat maximálně celkem 3 výsledky)  = vyplatí se mít v týmu závodníky všech (nebo alespoň 3) kategorií
  • Nejvýše v jedné kategorii budou tedy v rámci disciplíny týmu započteny do hodnocení 2 nejlepší výsledky
  • startují-li všichni členové týmu ve stejné kategorii, budou započteny max. 2 výsledky
  • startují-li členové týmu pouze ve dvou vybraných kategoriích, mohou být týmu započteny max. 2+1 = celkem 3 výsledky
  • startují-li členové týmu ve třech kategoriích, bude týmu započten z každé kategorie 1 nejlepší výsledek + 1 další nejvyšší bodový výsledek z libovolné kategorie
  • startují-li členové týmu ve všech čtyřech kategoriích, bude týmu započten z každé kategorie 1 nejlepší výsledek  ze tří různých kategorií + 1 další nejvyšší bodový výsledek z libovolné kategorie

vzor klubové přihlášky – bude na místě závodů