CFSAS

2.8.2019

Informace o zákazu jízdy na paddleboardech v centru Prahy

Od 1.8.2019 vstoupil v platnost v Praze na Vltavě zákaz jízdy paddleboardů v úseku od plavební komory Praha-Štvanice (ř. km 50,83) proti proudu k železničnímu mostu na Výtoni (ř. km 55,35).
👉V našem zájmu zachování volného pohybu po vodních plochách i v budoucnu, bychom chtěli apelovat na zvýšení informovanosti jednotlivců, půjčoven a zážitkových agentur o pravidlech pohybu na vodní cestě.
🏄‍♂️Pár zásad pohybu po sledované vodní cestě:
– V říční dopravě je plavební dráha pro lodě vymezená vpravo červenou bójí, vlevo zelenou bójí (na moři je to naopak!). Žlutá bóje značí prostor, ze který by nemělo plout žádné plavidlo z důvodu nebezpečí (většinou jez nebo nedostatečná hloubka).
– Paddleboardista by se měl na řece chovat podobně jako cyklista na silnici:
1) Jezdí v pravo při kraji
2) Dává přednost všem plavidlům s motorem a plachtami – život na prvním místě.
3) Dává pozor na plavce.
4) Sleduje provoz na řece, předvídá a chová se předvídatelně, odhadne své síly.
5) Při snížené viditelnosti je označen bílým neoslnivým světlem.

📑Celé znění Informací Státní plavební správy o aktuálním zákazu: https://plavebniurad.cz/predpisy/predpis.php?typ=i&id=167
📜Zákon o vnitrozemské plavbě zde: https://plavebniurad.cz/downl…/predpisy/zakon-114-1995sb.pdf
⚠️Signální břehové znaky: https://www.lavdis.cz/vodni-cesty/signalni-brehove-znaky