CFSAS

11.12.2022

Členská schůze 7.12.2022 zvolila nový Výbor ČFSUP

Ve středu 7.12.2022 se konala v Praze Výroční Členská schůze ČFSUP v zasedací místnosti Českého paralympijského Výboru, jehož je ČFSUP čerstvým členem.

Tato schůze byla volební. Do funkce prezidenta ČFSUP byl opětovně zvolen David Raab. Na pozici viceprezidenta byl nově zvolen Miroslav Šperk a za 3. člena Výboru opětovně zvolena Iva Dundová.

Na schůzi se schválila Výroční zpráva za rok 2022 včetně představení a zpráv ze sportovně technických a odborných komisí ČFSUP. A byl představen plán činnosti pro rok 2023. Byla také přijata novela Stanov ČFSUP.

Nové dokumenty najdete v sekci O ČFSUP / Dokumenty / 2022 ZDE