CFSUP

7.8.2018

Český pohár ČFSUP 2018 – Kdo je kdo ?

Po uskutečnění prvních dvou závodů seriálu Český Pohár ČFSUP díky sjednané podpoře získala možnost zorganizovat výrobu nových startovních čísel pro závody paddleboardingu.

Byly vyrobeny tři (odlišně barevné) sady čísel – zvlášť pro kategorie ELITE, SPORT a HOBBY rozdělené do tří číselných řad (1-49 Elite, 50-99 Sport, 100-199 Hobby), tak aby příslušnost závodníků k dané kategorii byla jasně patrná na první pohled i na černobílé televizi.

Závodníkům kategorie ELITE, kteří svojí účastí v dosavadních závodech Českého Poháru ČFSUP na Mácháči a v Brně dali jasně najevo, že s jejich zapojením do závodů lze počítat, byla vyrobena čísla i se jmény – diváci plníci ochozy sportovišť budou mít nyní přehled „Kdo je kdo …“. Závodníkům kategorie ELITE, kteří se budou opakovaně účastnit závodů je ČFSUP připravena nechat „osobní“ čísla (v patřičné velikosti) vyrobit.

Kalendář podniků ČP ČFSUP 2018

 datum           název závodu                          místo závodu            disciplíny              koeficient závodu
02.-03.6.       SUP Mácháč                            Máchovo jezero         LD, TR, Sprint         1000/1000/1000
23.-24.6.      PADDLEFEST Brno                   Brno                            LD, TR, Sprint         1000/1000/1000
28.7.             SNOWBOARDel SUP Fest       Praha                          TR, Sprint                1000/1000
29.7.             BUDĚJOVICE – PRAHA            Vrané – Praha             LD                            1000
11.-12.8.     KIBOKO Cup – Mistrovství ČR     Vranovská pláž       LD, TR, Sprint        2000/2000/1000
13.10.           Krumlovský maraton              Český Krumlov           LD                           2000

Účast závodníků v závodech Českého poháru ČFSUP 2018 není nijak omezena. Do hodnocení všech jednotlivých disciplín a rovněž i do celkového hodnocení budou zařazeni všichni účastníci závodů, bez ohledu na jejich státní příslušnost a členství v národních sportovních federacích či samostatných klubech.