CFSUP

24.1.2019

Na Členské schůzi byla pro rok 2019 schválena stejná výše příspěvků jako v předchozím roce. Nově vzniklo rozdělení členství na člena řádného a člena přidruženého.

  • Řádný člen = fyzická osoba starší 18 let, s právem volit a být volen do orgánů ČFSUP, o přijetí rozhoduje Výkonný výbor ČFSUP, výše příspěvku 450 Kč
  • Přidružený člen = každá fyzická osoba (mladší 15 let se souhlasem zákonného zástupce), na dobu neurčitou, členství zdarma

Více v sekci Členství