Akademické mistrovství ČR

           

Akademické mistrovství České republiky 2021 v paddleboardingu

PROPOZICE

Závod vypisuje:             Česká asociace univerzitního sportu

Pořadatel:                      KTVVZ, Pedagogická fakulta Brno ve spolupráci s KIBOKO BOARDS, Česká Federace Stand Up Paddle a Outdoor Wave s.r.o.

Místo konání:                Brno, Brněnská přehrada, přístaviště Rokle

Termín soutěže:           27. 8. 2021, 10:00 – 18:00

 

Všeobecná ustanovení:

Přihlášky:          Zasílejte do 25. 8. 2021 na email vrbas@ped.muni.cz (Jaroslav Vrbas, 777 292 388)

Startovné:        Na AM ČR studenti startovné neplatí. Hradí ČAUS.

Startují:             Studenti českých VŠ a VOŠ, kteří se prokážou platným dokladem o studiu a absolventi 2021 VŠ a VOŠ dle platných pravidel ČAUS.

Ubytování:       Nezajišťujeme. Lze přespat po závodě přímo v místě pod otevřenými stany nebo si zajistit ubytování penzion Kozí Horka, Autocamp Obora, aj.

Stravování:      Po dobu závodu nezajišťujeme jídlo (na místě je kiosek s možností zakoupení teplého jídla), zajišťujeme pitnou vodu a drobné občerstvení (ovoce, cerálie a podobně)

Doprava:          Nezajišťujeme. MHD autobus č. 303 – zast. Rokle, parník – přístaviště Rokle, auto – parkoviště u pláže

Poskytnuté náhrady studentům:

ČAUS poskytuje studentům možnost zažádat o náhradu výdajů spojených s účastí na AM ČR viz Brožura SPVŠ 2021, kap. 9. Cestovné je propláceno na základě vyplněného cestovního příkazu (ke stažení na webu ČAUS v sekci Dokumenty ke stažení).

Vybavení:         Organizátor zajišťuje zapůjčení vybavení (paddleboard a pádlo) pro závod.

 

Závodní kancelář v místě závodu:

Michal Budík, technický ředitel závodu, michal@kibokoboards.cz tel.: 605525097

Marek Trávníček, ředitel závodu, travnicek@ped.muni.cz tel.: 608960271

Prezence:         27. 8. 2021 od 10:00 – 11:00 na základě předběžné přihlášky mailem proběhne ověření v místě závodu.

Losování:          Bude upřesněno dle počtu účastníků.

Tituly:                Vítězové získají titul za muže a ženy

„Akademický mistr ČR v paddleboardingu pro rok 2021 v kategorii Technical Race.“ a „Akademický mistr ČR v paddleboardingu pro rok 2021 v kategorii Sprint“

 

Technická ustanovení:

Harmonogram akce:

10:00 – 11:00 prezentace s platným ISIC, dle pravidel ČAUS

11:30 – 17:00 závody a doprovodné akce

17:00 – 18:00 vyhlášení závodů

Pravidla:           Technical Race a Sprint (nafukovací paddleboard, i-sup), závodí se dle platných pravidel ČFSUP. Systém závodu bude upřesněn podle počtu přihlášených účastníků.

Závody proběhnou na zapůjčených identických nafukovacích paddleboardech. Je možné absolvovat závody s vlastním pádlem.

Odvolání závodu:         Závody se uskuteční za každého počasí. Minimální počet účastníků je 20. Maximální počet účastníků je 100.

Protesty:           Protesty řešeny organizátorem a ředitelem závodu (Michal Budík, Marek Trávníček).

Hlavní činovníci závodu:

Marek Trávníček (travnicek@ped.muni.cz)

Jaroslav Vrbas (vrbas@ped.muni.cz)

Michal Budík (michal@kibokoboards.cz)

Petr Vlček (vlcek@ped.muni.cz)

Různé:               Po akci bude možné zůstat v místě závodu a zúčastnit se afterparty a přespat pod otevřeným stanem (karimatka, spacák).

 

Marek Trávníček

ředitel závodu