CFSUP

10.4.2018

Český žebříček Stand Up Paddle

S cílem posouzení krátkodobé i dlouhodobé výkonnosti českých závodníků stand up paddle byl vytvořen výkonnostní žebříček ČFSUP umožňující, díky systému koeficientů, přidělovat body v závodech různých sportovních úrovní, pořádaných v různých kategoriích, odehrávajících se souběžně na různých místech světa. Žebříček monitoruje průběžnou výkonnost jezdců za období 52 týdnů – posledního roku. Více o bodovém systému a aktuálním pořadí žebříčku mužů a žen najdete zde.

Český pohár SUP 2017 ženy, vyhlášení Krumlovský vodácký maraton

Český pohár SUP 2017 muži, vyhlášení Krumlovský vodácký maraton

CFSUP

6.4.2018

Již přibližně rok probíhá na mezinárodní scéně diskuze o to, pod čí gesci paddleboarding jako sport spadá. Tento spor probíhá mezi International Surfing Association (ISA) a International Canoe Federation (ICF) a dostal se až k arbitráži v Lausanne. Nás se tato sitauce dotkla ve chvíli, kdy ICF tento rok vypsala vlastní světový šampionát v Portugalsku. Tuto nepřehlednou situaci nevnímáme jako šťastnou a pro rozvoj našeho odvětví ideální. Proto jsme navázali komunikaci s národním zástupcem ICF pro Českou republiku, kterým je Český svaz kanoistiky (ČSK). K setkání došlo mezi prezidentem ČSK Janem Boháčem a viceprezidentem ČFSUP Davidem Raabem. Výsledkem setkání je návrh společného prohlášení, ze kterého vyplývá oboustranná snaha jednat ku prospěchu paddleboardingu v České republice. Tento návrh bude předložen ke shcválení výboru svazu ČSK.

CFSUP

11.3.2018

Tento víkend, od pátku 9.3. do neděle 11.3., jsme se za účelem propagace SUP sportu veřejnosti s ČFSUP zúčastnili veltrhu FOR BOAT. Celé tři dny jsme se společně s ostatními známými paddleboardisty a členy Federace, prodejci paddleboardů a Českým svazem jachtingu podíleli na programu, který byl připraven pro návštěvníky veletrhu na velmi atratktivním prvku celého veletrhu – bazénu s vodou. Federace na tomto bazéně uspořádala několik workshopů s představením SUP sportu v České republice, suchou instruktáží týkající se jízdy na paddleboardu a výukou techniky pádlování. Celé tři dny jsme se setkávali s novými lidmi a dětmi, kteří na paddleboardech stáli poprvé, ale i s těmi, kteří mají již paddleboardy doma a pádlují pro radost. Všechny tyto nadšence a potenciální budoucí generace SUPerů jsme zvali na závody 2. ročníku Českého poháru SUP 2018 a do existujících a také vznikajících SUP klubů.

Tato příležitost prezentace české SUP scény na takto velkém veletrhu vyzněla velmi dobře. Děkujeme pořadatelům veletrhu a všem, se kterými jsme se setkali a se kterými se ještě setkáme na dalších paddleboardových akcích a pro další informace sledujte náš web nebo nás sledujte na www.facebook.com/cfsup

ČFSUP workshop na výstavě FOR BOAT 2018

Správné držení SUP pádla

Vedení záběru pádlem na SUP