o ČFSUP

.

Česká Federace Stand Up Paddle (ČFSUP) vznikla za účelem organizace a propagace Stand Up Paddle v ČR. Zabývá se organizací sportovních akcí, pořádáním závodů, seminářů, školení a jiných významných činností, jako například přístupy do vod a doporučení vhodných míst u nás i v zahraničí.
ČFSUP komunikuje se státem, mezinárodními organizacemi a vyjednává pro své členy co nejlepší podmínky k provozování sportu a jedná například i o přístupu do chráněných oblastí apod.

Lidé ve vedení ČFSUP mají za sebou mnoho zkušeností s pořádáním sportovních akcí a závodů či školení instruktorů. Protože ke sportu přistupujeme s vášní a nadšením, rozhodli pro tento sport něco udělat.

Naším cílem je sjednotit, zviditelnit a podpořit tento krásný a ekologický sport, který se ve světě těší velké popularitě.

Dále se zaměříme na pořádání Českého poháru v SUP v rychlostní a technnical race  kategorii. Vzhledem k těmto našim aktivitám, budeme rádi, když nás kontaktujete, a když přiložíte ruku k dílu. Kvalitních, pracovitých a zapálených lidí není pro náš sport nikdy dost.

Těšíme se na spolupráci!

Aloha!

CFSUP

repliky hodinek