CFSUP

6.4.2018

Již přibližně rok probíhá na mezinárodní scéně diskuze o to, pod čí gesci paddleboarding jako sport spadá. Tento spor probíhá mezi International Surfing Association (ISA) a International Canoe Federation (ICF) a dostal se až k arbitráži v Lausanne. Nás se tato sitauce dotkla ve chvíli, kdy ICF tento rok vypsala vlastní světový šampionát v Portugalsku. Tuto nepřehlednou situaci nevnímáme jako šťastnou a pro rozvoj našeho odvětví ideální. Proto jsme navázali komunikaci s národním zástupcem ICF pro Českou republiku, kterým je Český svaz kanoistiky (ČSK). K setkání došlo mezi prezidentem ČSK Janem Boháčem a viceprezidentem ČFSUP Davidem Raabem. Výsledkem setkání je návrh společného prohlášení, ze kterého vyplývá oboustranná snaha jednat ku prospěchu paddleboardingu v České republice. Tento návrh bude předložen ke shcválení výboru svazu ČSK.

CFSUP

11.3.2018

Tento víkend, od pátku 9.3. do neděle 11.3., jsme se za účelem propagace SUP sportu veřejnosti s ČFSUP zúčastnili veltrhu FOR BOAT. Celé tři dny jsme se společně s ostatními známými paddleboardisty a členy Federace, prodejci paddleboardů a Českým svazem jachtingu podíleli na programu, který byl připraven pro návštěvníky veletrhu na velmi atratktivním prvku celého veletrhu – bazénu s vodou. Federace na tomto bazéně uspořádala několik workshopů s představením SUP sportu v České republice, suchou instruktáží týkající se jízdy na paddleboardu a výukou techniky pádlování. Celé tři dny jsme se setkávali s novými lidmi a dětmi, kteří na paddleboardech stáli poprvé, ale i s těmi, kteří mají již paddleboardy doma a pádlují pro radost. Všechny tyto nadšence a potenciální budoucí generace SUPerů jsme zvali na závody 2. ročníku Českého poháru SUP 2018 a do existujících a také vznikajících SUP klubů.

Tato příležitost prezentace české SUP scény na takto velkém veletrhu vyzněla velmi dobře. Děkujeme pořadatelům veletrhu a všem, se kterými jsme se setkali a se kterými se ještě setkáme na dalších paddleboardových akcích a pro další informace sledujte náš web nebo nás sledujte na www.facebook.com/cfsup

ČFSUP workshop na výstavě FOR BOAT 2018

Správné držení SUP pádla

Vedení záběru pádlem na SUP

 

 

CFSUP

1.3.2018

Sezóna se nám pomalu blíží a tak zveřejňujeme termíny závodů Českého poháru SUP 2018,  kterých se mohou zúčastnit všichni včetně začátečníků v “hobby” kategorii, tak ti z Vás, kteří si vyberou zkrácené vzdálenosti v kategorii “sport”. Závodit mohou děti i junioři. Postupně budeme přidávat aktuální informace od pořadatelů, kteří si připravují i doprovodný program mimo závodění. Těšíme se na společné zážitky na vodě.