FAQ

Co je CFSUP?

CFSUP je nezisková organizace (spolek), který má oprávnění od ISA (International Surf Association) reprezentovat ČR a vysílat závodníky na mezinárodní závody a snaží se sjednotit celkovou SUP scénu v ČR, aby to tu nevypadalo jako závody nadšených amatérů.

Čím se zabývá CFSUP?

CFSUP vybírá reprezentanty na základě nominačních závodů. Dále se CFSUP snaží dát formu a pravidla největšímu možnému množství závodů organizovaných během kalendářního roku v ČR. Snaží se podporovat kluby a asociace a zaštiťovat je. Maximální snahu hodlá věnovat rozvoji SUPu pro mládež a tím budování respektive růstu nových talentů. Také je naší snahou, aby na všech závodech byl pořádán závod pro začátečníky, nejen tedy pro Pro nebo poloprofesionální SUPery.

 

Tak děláte závody nebo do toho jenom kecáte?

Závody neorganizujeme, jen se snažíme, aby závody splňovaly předem určená kritéria a pravidla pro vlastní závod. Žádný vlastní závod nepořádáme.

 

Kritéria a pravidla jste si vymysleli? Nebo jak vznikla?

Ne, nevymýšleli jsme kolo od začátku. Pravidla a doporučení jsou převzata ve valné většině z pravidel ISA pro závody. Dále z doporučení španělské federace a anglické asociace SUP. Pravidla jsme se snažili v největší možné míře adaptovat na podmínky v ČR.

 

Takže  podle pravidel musí mít stan pro rozhodčí 3×3 metry? A co když tam nebude místo pro ten stan?

Ne, není třeba mít stan 3×3 metry, pokud bude zajištěno místo pro rozhodčí jiným způsobem. Je nám jasné, že ne všechna pravidla je možné striktně dodržet, nicméně účelem je, se jim co nejvíc přiblížit, aby všechny závody měly podobnou úroveň logistiky a nějaký standard. Všem je jasné, že organizování závodů je především o penězích, kterých nikdo nemá nadbytek a nikdo vás nechce zatěžovat zbytečnostmi. Je to spíš o organizaci závodů, aby každý věděl, kde má být, kdy a nevznikal zbytečný chaos. Po sezoně se sejdeme, proběhne hodnocení a přehodnocení pravidel.

 

A jak je to s těma závodama, co je Technical Race?

Podle Pravidel ISA existují v SUPu 4 hlavní disciplíny:

LONG DISTANCE-SUP na dlouhou vzdálenost (15-20 km). Jedná se o závod prověřující výdrž závodníka na maximum. Závod se dělá na jedno kolo nebo několik dlouhých kol.

TECHNICAL RACE závod na kratší vzdálenost (4-6 km) prověřující explosivitu, rychlost otáčení kolem bójek, pádlování ve vlnách. Tento závod se obvykle koná v shorebreaku, kde je třeba prokázat znalost otáčení v rozbíjejících se vlnách. V rámci závodu je třeba projet kolem 4-8 bójek, z nichž jedna může byt tzv. Suicide přímo v shorebreaku. Je třeba objet několik kol s přeběhem na břehu kolem vlajky. Tento závod je velmi těžké napodobit v českých podmínkách, jedině snad otáčením kolem bójek. V žádném případě se nejedná o kontaktní závod. Pravidla pro otáčení na bójkách jsou posána v pravidlech pro závody.

SUP SURF – Surfování na vlnách, bodování podobně jako surf, jen na SUPu je třeba více používat pádlo k otáčení na vlně. V Čechách asi ne.

PRONE PADDLING – původem z Austrálie, jedná se o desku o délce RACE SUP, ale mnohem užší, závodník se pohybuje vpřed pouze pomoci paží, buď vkleče nebo vleže – je možné v Čechách, ale asi to nikdo ani nezná.

V posledním MS byl také sprint na hladké vodě a jako poslední disciplina je štafeta (po národních týmech).

Kromě těchto oficiálních kategorií se v ČR může dělat cokoliv na čem se všichni dohodneme a budou z toho min. 3 závody.

 

Jak teda probíhá start závodu? Můžou se míchat kategorie? Kdo teda s kým může a nemůže startovat?

Start  měl probíhat pro každou kategorii zvlášť bez rozdílu pohlaví, tedy long distance startují muži i ženy, technical muži i ženy. Pokud má závod Popular kategorie a dětí stejnou trasu a odlišuje se pouze počtem kol, může být start společný.

Když  se startuje na řece a je užší, než potřebujeme, tak to rozřadíme na lajny od nejrychlejších prken po nejpomalejší. Na některých závodech venku, třeba na WC LostMills startovali ženy 2min za muži.

 

Co znamená ALLROUND prkno?

Allround prknem je myšlen board monohull kratsi nez 12´´ v libovolné šířce bez zcela evidentního designu race prkna-při závodech záleží na posouzení hlavního rozhodčího. ( 12x 31 touring ano, 12x 25 uz zavání race prknem) .

Jak je to se sponzoringem?

Tato otázka je velmi aktuální. Existují různé varianty sponzoringu.

  1. Dar federaci – firma X daruje federaci materiál nebo finanční obnos bez jakéhokoliv    nároku na reklamu nebo něco jiného.
  2. Sponzorský dar – firma X daruje nebo pronajme federaci materiál nebo finanční obnos s nárokem na reklamu na stránkách federace nebo jménem firmy na materiálu, který daruje nebo zapůjčí na závody-tento materiál by měl být použit na všech závodech pod záštitou federace – tohle je podmíněno souhlasem všech organizátorů – pokud někdo nebude souhlasit, nemůžeme mu nic diktovat, neboť závody neorganizujeme. Z tohoto důvodu doporučujeme kontaktovat přímo organizátory závodu a provést s dohodou o spolupráci o sponzorství přímo.

 

Může se připojit KLUB nebo ASOCIACE, kterou již máme pod CFSUP?

Samozřejmě může a budeme jenom rádi. Chceme být organizací zastřešující  a reprezentující celý SUP v ČR.

Podmínky pro připojení sportovních klubů budou projednány na SUP Startu v Budějovicích.

SUPER. A co z toho budeme mít jako klub pod federací?

Budeme vás propagovat jako oficiální klub pod federací, což vám v očích normálních lidí přidá punc serióznosti. Jako oficiální klub federace v budoucnu budete mít možnost lépe dosáhnout na dotace, členové klubu od příštího roku dostanou slevu na členství ve federaci…Je toho dost a rád bych tohle prodiskutoval v Budějovicích v dubnu, ať tomu dáme všichni formu.