FAQ

.

Otázky a odpovědi ČFSUP 2018

Co je ČFSUP?
ČFSUP je nezisková organizace (zapsaný spolek), která má oprávnění od mezinárodní federace ISA (International Surf Association) reprezentovat ČR v oblasti paddleboardingu a surfingu. Vysílat závodníky na mezinárodní závody pořádané pod hlavičkou ISA. ČFSUP se snaží propojit stand up paddleboardovou (SUP) scénu v ČR a nastavit v ní standardy závodů tak, jak je běžné na mezinárodní scéně.

Čím se zabývá ČFSUP?
ČFSUP se snaží dát formu a pravidla závodům pořádaným v ČR. Snaží se vytvářet podporu pořadatelům akcí, zapojovat dodavatele a výrobce SUP materálu do aktivní podpory české SUP scény. ČFSUP věnuje velkou pozornost rozvoji SUPu pro mládež, budování paddleboardové základny a růstu nových talentů. Usilujeme o to, aby každý závod měl na svém programu i závod určený pro začátečníky a workshopy, které představí paddleboarding široké veřejnosti. ČFSUP vybírá na základě nominačních závodů reprezentanty pro účast ve vrcholných mezinárodních závodech pod hlavičkou ISA.

Musím být členem ČFSUP, abych se mohl akcí ČFSUP zúčastnit?
Nemusíte. Akcí pořádaných pod záštitou ČFSUP se může zúčastnit kdokoliv, bez ohledu na jeho členství v jiných sportovních organizacích a nezáleží na jeho státní příslušnosti.

Může se člen ČFSUP účastnit i akcí pořádaných jinými pořadateli?
Ano, člen ČFSUP se může účastnit akcí pořádaných jinými pořadateli.

Jak se mohu stát členem ČFSUP?
Vyplněním žádosti o členství v ČFSUP  (například ve formuláři na stránkách ČFSUP nebo na některé akci spolupořádané ČFSUP), zaplacením členského příspěvku a potvrzením o Vašem přijetí Výkonným výborem.

Vyplývají z členství v ČFSUP nějaké výhody ?
Členové ČFSUP mohou čerpat různé výhody u partnerů ČFSUP a rovněž reprezentovat ČFSUP na mezinárodních akcích pořádaných světovou federací ISA. Součástí jejich členství je i informační servis o dění v paddleboardingu, výsledcích závodů a soutěží. Členové ČFSUP se mohou podílet na řízení ČFSUP a ovlivňovat svým přispěním směry rozvoje paddleboardingu v ČR prostřednictvím pracovních skupin a vedením dialogu s ČFSUP.

Jaké povinnosti na mne jako potenciálního člena ČFSUP čekají ?
Vyjma placení ročního příspěvku žádná přímá povinnost členům nevzniká. Členové ČFSUP by měli pozitivně reprezentovat ČFSUP, příkladným způsobem dodržovat pravidla FAIR PLAY a chovat se v duchu Olympijské charty.

Jaké jsou roční členské příspěvky v ČFSUP ?
Členské příspěvky pro rok 2018 jsou stanoveny na 450 Kč pro dospělého a 200 Kč pro mladistvého do 18 let. Výše příspěvku je neměnná pro celou závodní sezónu (do konce října 2018).

Jak mohu darovat příspěvek na činnost ČFSUP ?
Po kontaktování některého z členů Výboru ČFSUP je možné věnovat materiální nebo finanční příspěvek federaci.

Kdo řídí ČFSUP?
ČFSUP je řízena voleným Výborem ČFSUP, který zajišťuje chod ČFSUP. Členové Výboru jsou voleni Členskou schůzi spolku na tříleté období, během kteréhož zodpovídají za fungování federace. Detailní pravidla fungování federace jsou popsána ve Stanovách ČFSUP.

Mohu se podílet na řízení ČFSUP?
Kterýkoliv člen se může ihned zapojit do dialogu s ČFSUP nebo do činnosti jednotlivých pracovních skupin ČFSUP, které se starají o činnost federace v jednotlivých oblastech. Tyto pracovní skupiny jsou důležitou podporou pro práci Výboru ČFSUP.

Kolik bude letos paddleboardových závodů?
6 závodních víkendů Českého poháru ČFSUP a několik dalších volných závodů v dalších termínech. Jejich aktualizovaný seznam najdeš v  KALENDÁŘI ČFSUP

Na jakých paddleboardech se závodí v Českém poháru?
V souladu s vypsáním jednotlivých tříd se na závodech jezdí na pevných i nafukovacích paddleboardech. Jejich rozměry jsou pro dané třídy popsány v Definicích tříd a kategorií ČFSUP. Na závodech najde v některé z kategorií uplatnění téměř jakýkoliv paddleboard.

Mohu se účastnit i mezinárodních závodů v paddleboardingu?
V mezinárodním měřítku se koná nepřeberné množství závodů a akcí, kterých se může zúčastnit kdokoliv. Některé z vrcholných mezinárodních seriálů mají svá pravidla umožňující start pouze vybraným profesionálům. K účasti na vrcholných závodech mezinárodní federace ISA je nezbytná nominace ČFSUP.

Jak se mohu stát reprezentantem a zúčastnit se Mistrovství světa ISA v paddleboardingu?
V první řadě je třeba dosáhnout nezbytné výkonnosti a následně splnit nominační kritéria platná pro zařazení do reprezentačního družstva. Počet účastníků z každé země je omezen a ČFSUP pochopitelně vysílá na Mistrovství světa ISA reprezentanty s aktuálně největší šancí na úspěch v tomto závodě. Zároveň má ČFSUP zájem na co nejširším obsazení vypsaných kategorií.

Kde najdu výsledky paddleboardových závodů a žebříček nejlepších paddleboardistů?
Na webových stránkách ČFSUP jsou průběžně zveřejňovány výsledky jednotlivých závodů i průběžné pořadí seriálu závodů Českého poháru ČFSUP. Členové ČFSUP obdrží výsledky automaticky jako součást informačního servisu pro členy.

Musím při paddleboardových závodech mít vestu, helmu a leash?
Veškeré ochranné pomůcky najdete v propozicích daného závodu. ČFSUP doporučuje při ježdění na otevřených vodních plochách používat leash (pojistná šňůra) – je to pomůcka, která Vás spojuje s paddleboardem a může Vám zachránit i život. Při ježdění na tekoucích vodních tocích doporučujeme vestu a helmu a obuv s uzavřenou špičkou, leash používejte pouze speciální říční, které mají speciální pojistku pro snadné odepnutí. Leash se může v tekoucí vodě zachytit za překážku a mohla by způsobit i utonutí.

Jsou akce a závody ČFSUP přístupné i široké veřejnosti?
Ano, závodů se může zúčastnit skutečně kdokoliv. Na naprosté většině závodů je vypsána pro širokou veřejnost i třída HOBBY, kde se na podstatně zkrácené trati obvykle utkávají zájemci z řad příchozích. Obvykle jsou k dispozici k zapůjčení i paddleboardy, aby se mohl akcí účastnit i nováček z řad publika.

 

repliky hodinek