Členství v CFSUP

Staňte se členy i Vy!
Řádným členem se může stát fyzická i právnická osoba, která má zájem o činnost CFSUP a zaváže se dodržovat jeho stanovy a vnitřní předpisy.

Záležitosti týkající se členství v CFSUP upravují především Stanovy CFSUP. Členem CFSUP se může stát fyzická i právnická osoba. Členství v CFSUP může být individuální, nebo může být spojeno s členstvím v některé ze organizačních složek CFSUP, např. : s členstvím v SUP klubu, jež je členem CFSUP.

Fyzické a právnické osoby přihlášené v období 1.11. 2017-31.12.2017 budou již zaregistrovány pro rok 2018.

Chci se stát členem Federace.

Přehled členů České federace Stand Up Paddle