Cíle CFSUP

.

Jelikož je CFSUP veden lidmi jež jsou pro tento sport zapálení, naše cíle jsou jednoduché nikoliv však malé. Zde prezentujeme jejich část:
– Sjednotit a zmapovat SUP v ČR
– Nominovat a vysílat nejlepší SUPaře reprezentovat na mezinarodních závodech pořádaných ISA
– Vytvořit jasná pravidla pro pořádání celostátních závodů
– Pořádat Český pohár v SUPu v minimálně dvou kategoriích a to long disatance a technical race
– Pravidelně vzdělávat SUPery a tím zvyšovat dovednosti i bezpečnost SUPerů
– Jednat s místními i mezinárodními organizacemi
– Jednat s úřady ČR

repliky hodinek