CFSUP

17.6.2020

Aktualizovaný paddleboardový ranking ČFSUP 15.6.2020

Aktualizovali jsme ranking mužů a žen a nově jsme zavedli i ranking dívek a chlapců do 15 let.

Najdete zde: http://cfsup.cz/cesky-ranking-cfsup/