Cíle CFSUP

Jelikož je CFSUP veden lidmi jež jsou pro tento sport zapálení, naše cíle jsou jednoduché nikoliv však malé. Zde prezentujeme jejich část:
- Sjednotit a zmapovat SUP v ČR
- Zviditelnit SUP v ČR
- Seznámit veřejnost s rehabilitačními možnostmi SUPu
- Seznámit veřejnost s ekologickou stránkou SUPu
- Pořádat sportovně zábavní akce pro příznivce SUPu
- Pořádat závody SUPu
- Pořádat Český pohár v SUPu ve dvou kategoriích a to rychlostní a freeride
- Pravidelně vzdělávat SUPery a tím zvyšovat dovednosti I bezpečnost SUPerů
- Jednat s místními i mezinárodními organizacemi
- Jednat s úřady ČR